257K

WEJŚĆ NA STRONĘ

WYŚWIETLEŃ NA FB

2,5 MLN

ZASIĘG KAMPANII

15 MLN

Tel. +48 22 299 66 29
MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ
KAMPANII

walczymy ze zbyt łatwym dostępem dzieci do pornografii

Kontakt z nami

STOWARZYSZENIE

TWOJA SPRAWA

Zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. STS podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach.

KLIENT

DOSTĘP DZIECI DO

PORNOGRAFII

90%

62%

21%

MŁODZIEŻY

młodzieży twierdzi, że dostęp do pornografii jest zbyt łatwy

CHŁOPCÓW

DZIEWCZYN

ogląda treści pornograficzne

ogląda treści pornograficzne

Click to play video
Click to play video

>50%

>22%

DZIECI

CHŁOPCÓW

pierwszy raz zetknęły się z pornografią przed 12 r. ż.

ogląda pornografię kilka razy w tygodniu

ZADANIE AGENCJI

W maksymalnie efektywny sposób dotrzeć z przekazami o tym, że dzieci i młodzież mają zbyt łatwy dostęp do pornografii za pośrednictwem smartfontów. Adresaci kampanii: rodzice, nauczyciele, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i środowisk prawniczych, psychiatrzy i seksuolodzy.

ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

BIURO
PRASOWE

REKLAMA PRASOWA

LIDERZY

OPINII

PROMOCJA ONLINE

PROMOCJA TV/VOD

• Konsultacja prac graficznych i zawartości merytorycznej wpisów

• Koordynacja publikacji

• Kampania social media


• Prowadzenie biura prasowego

• Wysyłka materiałów prasowych

• Stały kontakt z dziennikarzami i monitorowanie mediów

• Zamówienie reklam

• Konsultacja prac graficznych i zawartości merytorycznej reklam

• Koordynacja publikacji

• Kampania w Interia.pl

• Kampanie bannerowe i e-mailingowe na 10 portalach branżowych

• Kampania Google Ads i Google Display Network

• Negocjacje i zakup czasu na TVP Seriale

• Pozyskanie bezpłatnego czasu reklamowego w TVP

• Zakup reklam w telewizji VOD

Efekty:

257 000

UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

odwiedziło stronę www kampanii opornografii.pl

2 563 655

268 000

15 000 000

117 000

OSÓB

WYŚWIETLEŃ NA FACEBOOKU

WYŚWIETLEŃ NA YOUTUBE

OSÓB

dowiedziało się o portalu oPornografii, dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym.

materiałów związanych z kampanią (5-krotnie przekroczone KPI!)

uzyskały dwa spoty kampanijne przygotowane w ramach projektu

obejrzało na kanale VOD.tvp.pl spot reklamowy

PONADTO:

  • spoty reklamowe kampanii w TV obejrzało w telewizji ponad 1 000 000 osób
  • łącznie ukazało się 158 komunikatów w mediach
  • we współpracy z niezależnymi blogerami powstało 6 autorskich wpisów, zostały przeczytane przez 610 000 osób
  • filmy instruktażowe publikowane na kanale Youtubera obejrzało blisko 22 000 razy!

DODATKOWE DZIAŁANIA NEURON APR

  • promocja spotów reklamowych kampanii STS na dedykowanej stronie FB prasy katolickiej
  • promocja konferencji prasowej STS w Internecie i prasie specjalistycznej
  • reklama w specjalistycznych magazynach docierających do lekarzy
  • plasowanie ekspertów STS-u w mediach
  • doradztwo agencyjne w zakresie szeroko rozumianego marketingu i promocji

„Agencja Neuron od początku wspierała Stowarzyszenie w komunikacji tego – kluczowego dla naszego Stowarzyszenia – projektu (…). Potwierdzam, że pracownicy Neurona w pełni wywiązali się z powierzonych im zadań. Współpraca z agencją przebiegała bezproblemowo, a wszelkie trudności i wątpliwości (nieuniknione przy tak skomplikowanym projekcie) były niezwłocznie rozwiązywane i wyjaśniane. Polecam współpracę z Neuron Agencją Public Relations!”

URSZULA SOWIŃSKA

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Zarząd Stowarzyszenia Twoja Sprawa